Imperium Lechitów

 

 

 

 

 

Poczet królów i książat Polskich

 

 

 

Lechvs Primvs - Lech I Król Polski

 

 

 

Dynastia Lechitów

 

Lech I     550 - 655

Wizimir   655 - 695

palatynat    695 - 700

Krakus ( Grakus ) I  700 - 728

Lech II     728  - 750

Wenda ( Wanda )  750 - 760

palatynat   760 - 770

Leszek I *  770 - 804

Leszek II  804  - 810

Leszek III  810 - 825

Popiel I ** 825  - 830

Popiel II**   830 - 826

 

Dynastia Piastów

 

Ziemowit    860 - 884

Ziemowit   884 - 894

leszek I ( IV )  894 - 913

Ziemowit  914 - 958

Ziemowit I   958  - 992

Bolesław Wielki***  992 - 1025

Mieczysław I****  1025 - 1034

 

*     zwany Przemysławem

**  właściwie Pompilius I i II

***  znany jako Bolesław Chrobry

**** znany jako Mieszko I

 

          Historia Polski wedle obowiązującej doktryny historycznej zaczyna się w VI wieku naszej ery.

Kiedy to ludy wędrowne z rejonów  Ukrainy, Indii przywędrowały na tereny dzisiejszej Polski i tutaj się osiedlili.

Tereny naszego kraju jak podaja historycy w tym okresie pokryte były w większosći lasami, a mieszkańcy którzy przywędrowali i osiedlili się zajmowali się zbieractwem , łowiectwem, rolnictwem i wszystkim innym dalekim od ówczesnego cywilizowanego świata.

Około roku 800 – 900 zaczeła się tworzyć na naszysch ziemiach państwowość. Później był chrzest Polski i od tego czasu Polska stała się częścią Europy. A to za sprawą Czech, Niemiec i oczywiście Watykanu.

Trzeba dodać że historia Polski jaką znamy z podręczników była głównie pisana w czasie zaborów.

Szczególnie historycy z Niemieckiego i Austro- Węgierskiego zaboru byli bardzo aktywni na tym polu, jak chociażby dość znany historyk Joachim Lelewel.

Można powiedzieć że historia Polski to historia opracowana na przełomie XIX i XX wieku. Opracowana dla Polaków, ale nie koniecznie przez Polaków.

Cofnijmy się jednak do czasów kiedy Polska była państwem wolnym i kiedy o historii pisali rodzimi historycy których to nazywamy kronikarzami, dziejopisami. Tacy jak Długosz, Kadłubek, Baszko, Dzierzstwa i inni.

Kronikarze Ci pisali o poczatkach Polski chrześcijańskiej, o dobrodziejstwach panujących królów i książąt. O waśniach wśród Polaków, o wojnach i innych wydarzeniach tamtych czasów.

Większość Polskich kronik byłą pisana na przełomie XV i XVI wieku. Niemal każdy z kronikarzy pisze że Mieszko nie był pierwszym królem Polski.  Że przed nim byli inni. Jak chociażby legendarny Krakus założyciel miasta Krakowa. Była też Wanda co nie chciała Niemca. Nie można tu pominać najważniejszej postaci, legendarnego króla Lecha. Niektórzy kronikarze jeszcze bardziej cofali historię Polski, nawet do czasów  zamierzchłych a poczynając  od Noego i jego potomków.

Jednak większość historyków od XIX wieku, uznaje za legendy a wręcz za bajki opisy kronikarzy o starożytnej Polsce.

Nie tylko nasi kronikarze pisali o starożytnej historii Polski. Pisali też i inni. Tylko że państwa pod nazwą Polska nie było wtedy. Państwo nasze nosiło nazwę Sarmacja nieco puźniej Lechia, dopiero w XI w pojawiła się nazwa jako Polska. Tak ja nie było przed wiekami państwa Grecja, tylko Hellacja. 

Starożytni kronikarze tacy jak: Tacyt, Pliniusz Starszy piszą o jakimś ludzie zwanym Wenedami, Sarmatami, Sklavenami zamieszkujących północnowschodnie tereny dzisiejszej Europy. Dość często wymieniają rzekę o nazwie Vistla , Vistula która płyneła na terenach zamieszkałych przez Słowian. A miał to być obszar od wschodnich Niemiec do Bałkanów. Sklavenowie to nic innego jak Słowianie .

Ruski kronikarz Nestor z Kijowa pisze w 1112 roku że Lutycy znad Odry, Polanie znad Warty, Mazowszanie znad Wisły i Pomorzanie to jeden naród wywodzący się od Lechitów, a ci zaś od …..

Do dnia dzisieszego Ukraińcy , Turcy, Irańczycy używają nazwy Polska jako Lechistan.

Najbardziej kontrowersyjna jest Polska kronika Prokosza odnaleziona na początku XVIII wieku, a napisana w prawdopodpodobnie w XII wieku. Sam J. Lelewel uznał kronikę Prokosza jako fałszerstwo. A samego fałszerstwa miał się dopuścić znany fałszerz dokumentyów Przybysław Dyamentowski. Czy Joachim Lelewel postawił prawidłową diagnozę, to można by zapytać na jakich dowodach oparł swoje twierdzenie. Dla Lelewela dowodem był podpis lub przypis Dyamentowskiego na jednej z kopi kroniki.

To tak jak by fałszerz znanego obrazu pozostawił swój podpis na podrobionym dziele. Ale nawet orginał możn ogłosić fałszywką, podpisując go nazwiskiem nielubianego znajomego jako jego dzieło.

 Co takiego podaje kronika Prokosza:

W pierszej części podaje pierwszych władców Słowian poczynając od króla Sarmaty, a skończywszy na królu Ziemomyśle zmarłym w roku 957. Jest to przedpiastowski poczet królów i książąt Lechickich czyli Polskich.

Według Prokosza król Sarmata miał być synek Histry, ten zaś wnukiem Semy. Sema natomiast prawnukiem Noego. Imperium Sarmackie dzieliło się na zachodnie Europejskie i wschodnie Azjatyckie. Imperium miało istnieć wcześniej aniżeli cywilizacja Grecka. Dalej pisze Prokosz o tym jak Lechici toczyli wojny z Cesartwem Rzymskim, których to pokonali. Na przemian wymienia Polaków jako Sarmatów i Lechitów. Tylko nazwa Lechici jest póżniejsza od nazwy Sarmacja i pochodzi od króla Lecha. Jeszcze wsześniej nazywano nas Ariami.

W podobnym tonie jak Prokosz pisali inni Polscy kronikarze ( Kadłubek, Kromer, Wapowski).

Większość historyków uważa opisy Prokosza jako czyste bajki czy legendy.

Tak stare miasto jakim jest Solec nad Wisłą pieczętowało się pieczęcią królewską z wizerunkiem królowej Wandy. Czy  wybrano by postać legendarną? Wedle historyków Solec przeszedł w ręce królewskie za czasów  Władysława Łokietka. Czemu więc przykładowo nie król Władysław  w pieczęci miejskiej Solca, tylko królowa Wanda z bajki? A może legendarna królowa Wanda była założycielka Solca nad Wisłą? A władze Solca przez setki lat pieczętowali swe dokumenty wizerunkiem założycielki, dbając by pamięć o niej nie uległa zapomnieniu. Przecież pieczęć można było w tak długim czasie zmienić.

 

pieczęć Solca na d Wisłą - królowa Wanda

odcisk pieczęci widziany w negatywie

Co na to wszystko nauka?

Prowadzone badania genetyczne wykazały że ówcześni Polacy posiadają haplogrupę R1a1 Y DNA.

Haplogrupa ta cechuję rasę Słowiańska. Ponadtto stwierdzono że powyższa haplogrupa wyodrębniła się około 7000 lat temu. Co za tym idzie udowodniono że zamieszkujemy tereny Polski od tysięcy lat. Nasi przodkowie nie przywędrowali z nikąd, oni tutaj mieszkali.

Liczne wykopaliska na terenie Polski, Ukrainy, Rosji potwierdzają że Słowianie zamieszkiwali te tereny na kilka tysięcy lat przed Chrystusem.

Najwiekszym odkryciem archeologicznym ostatnich lat, jest teren bitwy nad rzeką Tollense na terenie Niemiec , zaledwie kilkanaście kilometrów od Szczecina. Bitwy króra miała się rozegrać według badań 1250 lat przed narodzeniem Chrystusa. Bitwy krórej według historyków nie powinno być. Według archeologów bitwa mogła być większa aniżeli bitwa pod Grunwaldem. Do chwili obecnej znalezionoszczątki 130 wojowników i pieciu koni. Przebadano teren nie większy niż około 10% całego terenu walk. Badania genetyczne szczątków wskazują że uczestnikami byli – Polacy, Skandynawowie i południowcy ( Włosi). Szacuje się że walczyło kilka tysięcy ludzi. Stwierdzono różnież że walkach brali udział zawodowi wojowie. Nie wiadomo kto zwyciężył, kto atakował a kto się bronił. Z całą pewnością nie walczyli tam rolnicy, czy zbieracze. Ktoś dowodził tak dużą armią. W tamntych czasach takimi siłami mogły dysponować tylko duże , bardzo dobrze zorganiowane państwa. Legenda o imperium Lechitów zaczyna nabierać coraz bardziej realnych kształtów.

Zagadkowe są też podboje Cesarstwa Rzymskiego. Rzym zagarnął zachodnią część Europy, nigdy jednak nie przesunął się na wschód. Coś go powstrzymywało. Tylko co lub kto? O Słowianach tak pisali kronikarze w czasach Cesarstwa Rzymskiego – naród to spokojny, gościny, nie dbający o dobra materialne. Złoto nic nie znaczy dla nich. Naród gdzie kobiety rządzą w domach. Wadzący się między sobą, jednak zawsze zgody szukający. Ale gdy kto chce ten naród podbić, zjednoczywszy się stanowi siłę której powstrzymać się nie da. Tam kobiety wojują na równi z mężczyznami. A gdy wszyscy walczą, to z taką dzikością że sam widok przeraża.

Są też inne odkrycia archeologiczne potwierdzające istnienie starożytnej Polski. Odkopano ciekawą wazę w okolicy Bronocic. Na wazie znajduje się rysunek przedstawiający wóz z kołami. Jest to najstarszy na świecie rysunek pojadu kołowego. A waza pochodzi sprzed VI tysięcy lat p.n. e.

 

waza z Bronocic - 3500 p.n.e

Należy dodać że wielu starożytnych kronikarzy opisywało Lechitów jako najlepszych rolników.

A jak w tym wszystkim wypadli Niemcy niosący dla nas kaganek wiary i nauki. Według badań genetycznych Niemcy są zlepkiem trzech nacji. Niemcy nigdy nie byli nacją aryjska.

Nacją Aryjską są Słowianie – Ariowie. A hitlerowska swastyka to słowiański symbol – patrz denar Mieszka pierwszego. Inną ciekawostką jest herb Frankfurtu na Menem, miasta przecież od zawsze Niemieckiego. Właściwie starego miasta granicznego Lechi z Frankami. Właściwa nazwa : Franków – furta.

 

 

Herb Frankfurtu nad Menem

 

 

       Co na to zawodowi historycy? Oczywiście milczą. Bo co można powiedzieć jak własny obraz historii Polski zaczyna się walić. A mit o Polaku dzikusie schodzącym z drzewa w VI wieku można włożyć miedzy bajki.

 

Ciekawy wykład profesora Henryka Samsonowicza na temat początków państwa Polskiego

https://www.youtube.com/watch?v=6d_U5RVw2iA

 

 

 

Opracowanie - W. Pietrzkiewicz 2017

 

____________________________

materiały źródłowe

Die theilung Polens  - kronika Pruska, wydanie 1864

Kronika Prokosza z 936 roku

Chronologiczny  poczet królow i książąt  Polski - obraz,  Jasna Góra , Częstochowa ( autor nieznany )

Wincenty Kadłubek - kronika Polska 1208 rok

Helmold  -  Kronika Słowiańska XI w.

Dytmar ( Thietmar )  - Kroniki X w.

Kroniki Dzierzwy

Kroniki godzisława Baszka

Opis grodów i terytoriów z pułnocnej strony Dunaju - tzw Geograf Bawarski spisany około roku 845 - wydanie Lwów 1917

Mapy Roman Empire 4th ( IV w ) - Biblioteka Uniwersytetu Texas (USA)

Copyright by histpol.pl - 2019